Titan Gr3, Titanium Grades 3 là gì?

Titan Gr3, Titanium Grades 3 là gì?

Commercially Pure = CP Titanium, Titan tinh khiết thương phẩm hoặc CP Titanium không phải là Titan hợp kim. Titan Gr3 là loại titan tổng hợp thương mại có khả năng chống ăn mòn tuyệt vời trong quá trình oxy hóa cao đến các môi trường giảm nhẹ, bao gồm clorua và tỷ lệ sức mạnh / trọng lượng tuyệt vời. Vật liệu này có tính năng thiết kế đạt tiêu chuẩn cao nhất của ASME được nhấn mạnh bởi bất kỳ loại titan nào tinh khiết về thương mại. Nó có tính năng va đập tốt ở nhiệt độ thấp. Nó có thể được hàn, gia công, làm lạnh, nóng làm việc, và đúc.

Tiêu chuẩn sản xuất

  • UNS R50550
  • AMS 4900
  • ASTM F 67
  • ASTM B265
  • MIL-T 9046

Ứng dụng cơ bản

  • Cấu trúc không gian
  • Xử lý hóa học
  • Ngành y tế
  • Ngành hàng hải

Thành phần hóa học của Titan GR3

N C O Fe H Ti Res. Each Res. Total
MIN          
MAX 0.05 0.08 0.35 0.30 0.015 Remainder 0.1 0.4

Các tính chất vật lý của Titan Gr3

Physical Property T (°F) T (°C) Value Value (SI)
Density 0.163 lb/in3 4.512 g/cm3
Beta Transus 1690
Thermal Conductivity 151.2 Btu-in/hr-ft²- °F
Electrical Resistivity 21 μΩ∙in .53 μΩ∙m
Magnetic Permeability Nonmagnetic
Mean Coefficient of 68-212 20-100 4.8×10¯⁶in in¯¹°F¯¹ 8.6×10¯⁶m m¯¹°C¯¹
Thermal Expansion 68-572 20-300 5.3×10¯⁶in in¯¹°F¯¹ 9.5×10¯⁶m m¯¹°C¯¹
68-932 20-500 5.4×10¯⁶in in¯¹°F¯¹ 9.7×10¯⁶m m¯¹°C¯¹
Elastic Modulus 15.2-17.4 Msi

Tính chất cơ học của lớp Titanium Gr3